Reklamace

Výsledek služby

Zaplacením služby zákaznice akceptuje výsledek služby a považuje se za spokojenou s výsledkem.

Podstoupením služby zákaznice na sebe bere riziko možné alergické reakce.

Reklamační nárok

Kosmetička garantuje správný technický postup a vhodně použitý materiál při službě. Reklamační nárok nevzniká z důvodu alergické reakce zákazníka, kterou kosmetička nemůže nijak ovlivnit, ani předpokládat. Zákazník má v případě alergické reakce nárok za bezpečné odstranění řas zdarma.

Reklamační lhůta

Reklamační nárok se posuzuje do 7 dnů od aplikace/realizace služby na základě osobního posouzení kosmetičky. Kosmetička musí posouzení zákaznici umožnit v této lhůtě, případně takové posouzení zajistit jinou kosmetičkou ze Studia Emporio. Při delší lhůtě na nárok nebude brán zřetel.

Výsledek reklamace

Výsledkem reklamace může být oprava služby zdarma nebo poskytnutí slevy.

Případné další řešení sporu dle platné legislativy.