top of page

Mimořádná opatření nařízení vlády ČR pro provozovny služeb péče o tělo

 • Na objednanou službu se dostavte bez doprovodu.

 • 1 zákazník na 1 zaměstnance na 15m2

 • Před vstupem si prosím vydezinfikujte ruce.

 • Při pohybu v salonu mějte prosím nasazený respirátor

 • Pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu, nevstupujte do salonu a přeobjednejte se telefonicky nebo on-line 

 

 

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁKAZNÍKOVI:

 

Salon musí zamezit přístup zákazníkovi do provozovny, který se neprokáže některým z těchto potvrzení nebo neprovede jednorázový samotest. Pokud pracovník salonu testem zjistí pozitivního zákazníka, musí zákazníka vykázat z provozovny.

 

ZÁKAZNÍK se musí prokázat jedním z následujících potvrzení nebo podstoupit jednorázový samotest v provozovně.

 

Možná potvrzení o negativně zákazníka:

 • potvrzení o PCR testu, který není starší než 7 dní nebo o antigenním testu, který není starší než 72 hodin z odběrového místa (odběrovým místem je myšleno např. odběrová laboratoř, zdravotník v podniku atd. - profesionálně provedený test zdravotníkem, tj. zjednodušeně ten komu proplatí odběr antigenního testu nebo PCR testu za testovaného pojišťovna)

 

 • potvrzení zaměstnavatele zákazníka, že byl proveden samotest s negativním výsledkem ( samotest nesmí být proveden před více než 72 hodinami)

 

 • čestné prohlášení zákazníka, respektive zákonného zástupce, že byl antigenní test určen pro samostestování proveden ve škole ne déle než před 72 hodinami (je uznáván i samotest ze školy)

 

 • potvrzení o očkování - minimálně 21 dní po první dávce u dvoudávkové vakcíny nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny, zákazník se musí prokázat potvrzením MZ

 

 • potvrzením o prodělání onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)

 

 • nebo pracovník umožní provést zákazníkovi samotest v provozovně salonu – jednorázový

 

NEMŮŽE BÝT UZNÁNO potvrzení o protilátkách.

SALON POTVRZENÍ NEUCHOVÁVÁ, JEN KONROLUJE, ŽE ZÁKAZNÍK TOTO POTVRZENÍ MÁ!

bottom of page