top of page

Obchodní podmínky

Objednáním na službu přistupujete na obchodní podmínky salonu.

Záloha

Od nových klientů je požadována záloha za rezervaci termínu ve výši 400,-/100,- Kč ve formě bezhotovostní platby prostřednictvím zabezpečené platební brány STRIPE a nebo manuálně ve prospěch účtu 1057056018/3030. Záloha slouží na pokrytí případného storno poplatku při nedostavení se na službu. Po uskutečněné službě se záloha odečte od celkové ceny služby. Pokud se klient nedostaví na službu a je řádně omluven, případně doloží závažné skutečnosti, proč se nemohl dostavit ani omluvit, záloha se vrací v plné výši zpět na platební kartu prostřednictvím společnosti STRIPE do 7 pracovních dnů. Studio Emporio nemá přístup k vašim platebním údajům a tudíž nemůže přímo vracet zálohy.

Storno podmínky

Bezplatné zrušení termínu

Sjednaný termín je možno zrušit nejpozději 6 hodin před začátkem služby na telefonu 739267632, emailem na emporio.olomouc@gmail.com nebo zrušením termínu přes on-line diář bezplatně.

Storno poplatek

V případě nedostavení se na službu nebo neomluvení se včas na sjednanou službu, je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 400,- Kč poukázáním na účet 1057056018/3030 do 5 dnů od vyzvání k úhradě. Storno poplatek je právně vymahatelný a může se navyšovat o penále z prodlení.

Reklamace

Výsledek služby

Zaplacením služby zákaznice akceptuje výsledek služby a považuje se za spokojenou s výsledkem.

Podstoupením služby zákaznice na sebe bere riziko možné alergické reakce.

Reklamační nárok

Kosmetička garantuje správný technický postup a vhodně použitý materiál při službě. Reklamační nárok nevzniká z důvodu alergické reakce zákazníka, kterou kosmetička nemůže nijak ovlivnit, ani předpokládat. Zákazník má v případě alergické reakce nárok za bezpečné odstranění řas zdarma.

Reklamační lhůta

Reklamační nárok se posuzuje do 7 dnů od aplikace/realizace služby na základě osobního posouzení kosmetičky. Kosmetička musí posouzení zákaznici umožnit v této lhůtě, případně takové posouzení zajistit jinou kosmetičkou ze Studia Emporio. Při delší lhůtě na nárok nebude brán zřetel.

Výsledek reklamace

Výsledkem reklamace může být oprava služby zdarma nebo poskytnutí slevy.

Případné další řešení sporu dle platné legislativy.

bottom of page